Fortrolighedspolitik

Norgine respekterer dit privatliv (“du”, “din”), når du bruger vores websted www.norgine.com.
Denne fortrolighedspolitik (sammen med vores brugervilkår) forklarer, hvordan Norgine og dets tilknyttede selskaber ( “Norgine”, “vi”, “os” og “vores”) indsamler, bruger, deler og behandler personoplysninger, som vi indsamler om dig, eller som du giver os. Læs venligst denne politik. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Denne fortrolighedspolitik indeholder oplysninger om:
Hvilke oplysninger vi indsamler
Sådan bruges dine personlige oplysninger
Deling, opbevaring og beskyttelse af dine personlige oplysninger
Dine rettigheder
Websteder, som vi ikke ejer eller kontrollerer
Cookies
Kontakt os

Hvilke oplysninger vi indsamler

Når du bruger vores websted, indsamler og behandler vi oplysninger, såsom:

 • dit navn og andre kontaktoplysninger, du giver os
 • e-mails og anden korrespondance, som du sender til os
 • oplysninger, du giver, når du registrerer dig på vores websted, abonnerer på vores tjenester, anmoder om yderligere tjenester eller uploader materiale eller indlæg
 • oplysninger, du giver, hvis du rapporterer fejl på webstedet
 • svar på undersøgelser, som vi bruger til forskningsformål, og som du vælger at deltage i (selvom du ikke behøver at svare på sådanne anmodninger)
 • tekniske oplysninger, som erhverves via dine besøg på vores websted (herunder aktivitetsdata, geografisk placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgets varighed, sidevisninger, links, du har klikket på, samt navigation på webstedet)
 • sporing på de sociale medier, der tillader platforme som Facebook og Twitter at interagere med dette websted og give tilbagemelding på, hvad du foretager dig
 • enhedsoplysninger, herunder hardwaremodel, operativsystem, version og mobilnetværksoplysninger.

Vi indsamler også personlige oplysninger, hvis du indberetter en mulig bivirkning eller negativ påvirkning forbundet med brugen af nogle af vores produkter, og disse oplysninger kan omfatte køn, fødselsdato og helbredstilstand.

Oplysningerne og tjenesterne på vores websted er beregnet til personer over 18 år. Alle personer, der anmoder om oplysninger om et lægemiddel, der er angivet til brug hos børn, skal være over 18 år. Vi vil ikke bevidst indsamle, bruge eller videregive oplysninger om mindreårige.

Sådan bruges dine personlige oplysninger

I overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse kan vi indsamle og bruge dine personlige oplysninger i følgende situationer:

 • Til legitime forretningsmæssige formål: Vi bruger dine personlige oplysninger til at gøre vores kommunikation med dig mere relevant og personlig og til at gøre vores tjenester mere effektive.
 • For at opfylde en aftale, hvori du er en af parterne: Vi kan få brug for at behandle dine personlige oplysninger for at levere et produkt eller en tjeneste, du anmoder om.
 • For at overholde retlige forpligtelser eller andre krav om oplysninger: Vi overholder love, regler og retningslinjer samt andre krav om informationer i overensstemmelse med denne politik, hvilket er meget vigtigt for den måde, som vi driver vores forretning på.
 • Du har givet dit samtykke: Vi kan få brug for dit samtykke til at bruge dine personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor.

Vi bruger oplysninger om dig af følgende årsager:

 • For at give dig oplysninger, produkter eller tjenester (herunder pressemeddelelser, jobtilbud, økonomiske resultater og markedsføringsoplysninger) i de tilfælde, hvor du har accepteret at blive kontaktet til dette formål, og hvor loven tillader os at gøre det.
 • For at svare på indberetninger om mulige bivirkninger forbundet med nogen af vores produkter og for at kontrollere, at vores produkter er sikre.
 • For at overholde gældende love, regler, retningslinjer og krav eller anmodninger fra tilsynsmyndigheder, staten, domstole og retsvæsenet.
 • For at udføre kontroller, analyser og forskning, der kan hjælpe med at forbedre vores digitale platforme samt indhold og tjenester.
 • For at sikre, at indhold fra vores websted præsenteres så nyttigt og effektivt som muligt for dig på din enhed, hvilket også indebærer overvågning og analyse af brug og aktiviteter i forbindelse med vores digitale platforme med henblik på at forbedre platformenes design og indhold.
 • For at du skal kunne bruge webstedets interaktive funktioner, hvis du vælger at gøre det.
 • For at vi kan fortælle dig om ændringer på vores websted eller materialet på webstedet.

Deling, opbevaring og beskyttelse af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe loven tillader det, og i de tilfælde, hvor vi er forpligtede til det på grund af retslige handlinger eller undersøgelser. Ellers vil vi opbevare dine personlige oplysninger så længe det er nødvendigt for at give dig adgang til de tjenester, du har anmodet om, eller så længe det er nødvendigt for at besvare dit spørgsmål eller din anmodning.

Vi kan muligvis dele personlige oplysninger med:

 • medlemmer og virksomheder, som indgår i Norgine Group;
 • vores repræsentanter, underleverandører eller leverandører, herunder dem, der leverer tekniske tjenester såsom dataanalyse, servertjenester og teknisk support;
 • vores professionelle rådgivere, revisorer og samarbejdspartnere; samt
 • tilsynsmyndigheder, statslige og/eller juridiske myndigheder.

De personlige oplysninger, vi indsamler om dig, kan behandles af Norgine, dets tilknyttede selskaber eller en betroet tredjepart. I nogle tilfælde kan vi overføre personlige oplysninger til lande uden for EU. Databeskyttelseslovgivningen i de lande, dine personlige oplysninger overføres til, kan afvige fra og være mindre streng end lovgivningen i EU. Uanset hvad vil vi træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger forbliver beskyttede og sikre i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning,

når de overføres til et land uden for EU. Ved at udlevere dine personlige oplysninger giver du samtykke til denne overførsel, opbevaring eller behandling.

Når vi har modtaget dine personlige oplysninger, træffer vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og denne fortrolighedspolitik.

Vi bruger en række sikkerhedsforanstaltninger og tekniske løsninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug, videregivelse, ændring eller tilintetgørelse i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

For at beskytte dine personlige oplysninger har vi implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På vores websted bruger vi forskellige krypteringsteknikker. Du kan se, at du besøger et sikkert websted, når et hængelåssymbol vises i browserens adresselinje, og adressen begynder med https://.

Desværre kan det i visse tilfælde være usikkert at overføre information via internettet eller et mobilnetværk. Selvom vi gør vores yderste for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere, at informationer, der overføres til vores websted, er beskyttede. Al overførsel sker på egen risiko.

Dine rettigheder

Databeskyttelseslovgivningen giver dig en række rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger. Du har ret til:

 • at anmode om at få lov til at se, hvilke personlige oplysninger vi opbevarer om dig
 • at anmode om at rette og/eller slettet dine personlige oplysninger
 • at anmode om at færdiggøre ufuldstændige oplysninger
 • at anmode om at begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger
 • at anmode om at få udleveret dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller anmode om at oplysningerne sendes til en tredjepart
 • at trække dit samtykke om behandling af dine personlige oplysninger tilbage
 • at kontakte den lokale tilsynsmyndighed for at klage, hvis du mener, at behandlingen af dine personlige oplysninger er i strid med databeskyttelsesbestemmelserne.

Vi vil respektere din anmodning i overensstemmelse med vores lovbestemte forpligtelser. Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder ved at kontakte os.

Websteder, som vi ikke ejer eller kontrollerer

Fra tid til anden kan vi tilbyde links til websteder eller mobile applikationer, der ikke ejes eller kontrolleres af os. Denne fortrolighedspolitik gælder ikke for disse websteder. Hvis du vælger at afvise cookies, kan det medføre, at nogle funktioner på vores websted ikke fungerer efter hensigten, hvilket kan påvirke din oplevelse. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af disse websteder eller mobilapplikationer.

Cookies

Vi bruger cookies på vores websted. Cookies er små informationsenheder, der gemmes og læses på din enhed. Cookies kan indeholde oplysninger, som gør det muligt at identificere den enhed, der bruges. I andre tilfælde indeholder cookies kun oplysninger om bestemte indstillinger, som ikke er personlige oplysninger. Du kan vælge at acceptere eller afvise cookies.

Hvis du vælger at afvise cookies, kan det medføre, at nogle funktioner på vores websted ikke fungerer efter hensigten, hvilket kan påvirke din oplevelse. Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvilke cookies vi bruger, samt formålet med brugen, bedes du læse vores cookie-politik.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte danmark@norgine.com.

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Holland, er dataansvarlig for alle personlige oplysninger, som vi indsamler om dig, eller som du giver os.

Med hensyn til andre Norgine-websteder, der er tilknyttet dette websted, oplyses den dataansvarlige i den pågældende fortrolighedspolitik.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen

Tlf.: 0421 696632-0
Fax: 0421 696632-11
E-mail: office@first-privacy.com
Web: https://www.first-privacy.com/en.html

Gå på toilettet, som du plejer, i løbet af 1–2 døgn.

I håndkøb på apoteket, når du har brug for det.

Därför bli man förstoppad

Stress og sløsethed med maden?
Alle får hård mave en gang i mellem.

Så använder du MOVICOL®

Drikkeklar eller i dosisbrev – det er nemt at bruge – MOVICOL®.

Norgine
Norgine